Erik Greystone, Marko
"The Unicorn of Death"
no. 160
uncrn160.jpg
Who: Erik Greystone, Marko
Where: Cave
When: Marko: "Erik, what is this?"